Mission Hakka show - 活寶HIGH客出任務 - 第23集【客庄工藝】手工肥皂

AD
活寶HIGH客出任務 - 第23集【客庄工藝】手工肥皂

Mission Hakka show

活寶HIGH客出任務 - 第23集【客庄工藝】手工肥皂

皮哥寶弟聽說有種『越來越小、越來越乾淨』的客庄工藝?身處在苗栗的皮哥寶弟,可以達成任務嗎?